Riittääkö Taloyhtiössänne virtaa sähköautojen lataukseen? Tuskin!

Onko sähköautojen lataushanke kiinteistössänne ajankohtainen juuri nyt?

Lataussähköä tarvitsevien autojen määrän odotetaan nousevan Suomessa jopa neljännesmiljoonaan ihan lähitulevaisuudessa, eli 2030 luvun alkupuolelle tultaessa.

Taloyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt joutuvat väistämättä ottamaan pikaisesti huomioon sähköautojen määrän nopean kasvun, ja latauspaikkojen mahdollistamisen. Latauspaikkojen tarpeen ajankohtaisuus ilmenee Taloyhtiöissä jo nyt lisääntyneinä kyselyinä latausmahdollisuuksista – joillakin kyselijöillä painaa jo kiire saada lataus järjestettyä!

Latausjärjestelmän hankkimiseksi tarvitsette hankekartoituksen, jossa selvitetään lähtötieto sille, miten latauspaikoille riittää sähköä kaikille – siis riittääkö virtaa? Lisäksi päätettäväksenne tulee useita asunto-osakeyhtiölakiin perustuvia asioita. Päätöksenteon tärkeänä viitekehyksenä on osakkaitten yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus.

Taloyhtiöiden nykyisten sähköjärjestelmien tehonsiirtokyvyt ovat pääsääntöisesti liian heiveröiset latausvirran siirtämiseen muutamaa latauspistettä suuremmalle määrälle.

Miksi lataussähkö tarvitsee vahvat piuhat?

Sähköauton latauksen  mitoittavaksi tekijäksi voidaan ottaa 3×16 A virta jokaiselle latauspisteelle. Se on riittävä myös täyssähköautojen peruslataamiseen.

Hankekartoituksessa selvitämme sen, montako latauspistettä sähköverkkonne mahdollistaa ilman merkittäviä muutostöitä ja lisäksi sen, millä toimenpiteillä latauspiste mahdollisestaan jokaisella halukkaalle tulevina vuosina.

Käyttämällä sähköjärjestelmänne virtakapasiteetin huomioivaa älykästä latausvirran hallintaa, voidaan muutostöiden investointikustannukset minimoida.

Latauspistehankkeiden alkuvaiheessa tarvitaan virtaa vain muutamalla latauspisteelle. Lataussähköjärjestelmän rakenne tulee kuitenkin alusta alkaen rakentaa siten skaalautuvaksi, että vuosienkin jälkeen siihen on vähäisin kustannuksin ja helposti lisättävissä latauspisteitä – tällöin puhutaan latauspistevalmiudesta.

Riittääkö kiinteistössänne latausvirtaa jokaiselle halukkaalle myös vuosien päästä?

Kiinteistöjen sähköjärjestelmät ovat virtakapasiteetiltaan rakentamisajankohtansa sähkön käytön tarpeisiin rakennettuja. Sähkövirran siirtokyky sähköautojen latauksiin kiinteistöissä on pääsääntöisesti riittämätön. Aivan uusissakin kiinteistöissä sähköautojen tarpeita on harvoin otettu sähköjärjestelmä mitoituksissa huomioon.

Teholtaan 3×16 A virta vastaa lieden ja sähkökiukaan virran tarvetta. Liedet ja kiukaat harvoin ovat toiminnassa samanaikaisesti, mutta yleensä kaikki sähköautot ovat ladattavana samanaikaisesti!

Taloyhtiön kannattaa kääntyä puoleemme, jotta sähköverkkonne nykyinen virtakapasiteetti, sekä mahdolliset sähköverkon muutostarpeet saadaan selvitettyä latauspistehankkeenne lähtötiedoiksi.

Olemme laite- ja järjestelmätoimittajista, sekä asennusliikkeistä  riippumaton taho. Tästä syystä raportin tulokset mahdollistavat latausjärjestelmän hankinnan avoimen kilpailuttamiseen.

Kartoituksessa selvitämme lataukseen liittyvän sähköjärjestelmän nykyisen riittävyyden ja muutostarpeet liittymiskaapelista latauspisteelle saakka.

Miten ja mistä saatte apua sähköautojen latauksen hankekartoitukseen?

Lataussähkö.fi:n henkilökunnalla on vuosikymmenten kokemus kiinteistöjen sähkönjakelujärjestelmistä, sähköturvallisuudesta, sähkönlaadun selvityksistä, sekä tarvittavaa osaaminen sähköautojen latausjärjestelmien toteutusvaihtoehdoista.

Olemme latauslaitteiden laitevalmistajista, latausjärjestelmien toimittajista, sähköasennusliikkeistä sekä sähkönmyyjistä riippumattomia – tämä mahdollistaa latausjärjestelmien hankintojen avoimen kilpailuttamisen.

Latauspistehankkeenne hankekartoituksen saat käyntiin täyttämällä yhteydenottolomake.

Antamiesi tietojen perusteella otamme yhteyden, konsultoimme hankinnassa ja annamme tarjouksen kartoituksesta.

Pyydä meitä selvittämään sähköautojen latauksen hankekuvioita yhtiökokoukseenne joko etänä, tai paikanpäälle.